Kategoria: Produkty WooCommerce

Dodawanie zdjęć i galerii

Dodawanie zdjęć i galerii w sklepie WordPress WooCommerce Zdjęcia produktu Typy zdjęć Dodawanie zdjęć produktu i galerii Obrazek produktu Galeria produktu Widok klienta Zdjęcia produktu Obrazy są mierzone i ustawiane[...]

Prosty produkt

Prosty produkt w sklepie WordPress WooCommerce Dodawanie prostego produktu Dane produktu Dodawanie wirtualnego produktu Dodawanie produktu do pobrania Dodawaeni produktu zewnętrznego i afiliacyjnego Dodawanie prostego produktu Dodawanie prostego produktu jest[...]

Produkt z wariantami

Produkty z wariantami w sklepie WordPress WooCommerce Produkty z wariantami Ustawienie typu produktu Dodawanie atrybutów, które będą używane dla wariantów Dodawanie wariantów Edytowanie wielu wariantów Ustawienie domyślnych ustawień Dane wariantów[...]

Produkt grupowy

Produkt grupowy jest tworzony w podobny sposób jak produkt prosty. Jedyna różnica polega na wybraniu opcji Grupowy produkt z listy rozwijanej Typ produktu. Dodawanie grupowego produktu Przejdź do: Produkty > Dodaj nowy. Wprowadź[...]

Dodawanie produktów

Dodawanie produktów w sklepie WordPress WooCommerce Zanim dodasz swój pierwszy produkt, zapoznajmy się z działaniem kategorii produktów, tagów i atrybutów. Produkty Kategorie produktów Atrybuty produktów Typy produktów Zdjęcia produktów Produkty[...]