15 wrz 2020
2 minuty

Produkt grupowy


Produkt grupowy

Produkt grupowy jest tworzony w podobny sposób jak produkt prosty. Jedyna różnica polega na wybraniu opcji Grupowy produkt z listy rozwijanej Typ produktu.


Dodawanie grupowego produktu

 1. Przejdź do: Produkty > Dodaj nowy.
 2. Wprowadź tytuł dla zgrupowanego produktu, np. Zestaw Powrót do szkoły
 3. Przewiń w dół do Dane produktu i wybierz Grupowy produkt z listy rozwijanej. Cena i kilka innych pól zniknie. Jest to normalne, ponieważ zgrupowany produkt to zbiór „produktów podrzędnych”, w którym dodajesz te informacje.
 4. Opublikuj.

Produkt grupowy jest nadal pustą grupą. Do tego zgrupowanego produktu musisz:

 • Stworzyć produkty i dodać je
 • Dodaj istniejące produkty podrzędne

Możesz najpierw utworzyć proste produkty i dodać je do produktu grupowego później lub najpierw utwórz grupowy produkt, a później dodaj proste produkty, co zapewni Ci elastyczność dodawania prostych produktów do więcej niż jednego zgrupowanego produktu.

Dodawanie produktów do grupy

 1. Przejdź do: Produkty > Dodaj nowy.
 2. Wybierz Grupowy produkt, do którego chcesz dodać produkty.
 3. Przewiń w dół do danych produktu i przejdź do Produktów powiązanych.
 4. Wybierz Produkty grupowe i wyszukaj produkt wpisując nazwę
 5. Kliknij produkty, które chcesz dodać.
 6. Zaktualizuj
 7. Możesz przeciągać i upuszczać, aby zmienić położenie produktów grupowych. Po naciśnięciu Zaktualizuj nowa kolejność zostanie wyświetlona na stronie produktu.