4 kwi 2023
1 minuta

Szybka edycja produktów

Szybka edycja (Quick editing)

Szybka edycja jest podobna do edycji masowej, ale dotyczy tylko jednego produktu. Aby uzyskać dostęp do Szybkiej edycji, najedź kursorem myszki na dany produkt na liście produktów, aby odsłonić jego linki, a następnie wybierz Szybka edycja (Quick Edit).

Szybka edycja jest to dokładnie to samo, co edycja zbiorcza, z tą różnicą, że możesz edytować tylko jedne produkt, bez wchodzenia do podstrony produktu. Po wybraniu Szybkiej edycji, w polach wyświetlane są wszystkie aktualne wartości danego produktu. Brak jest opcji wartości – Bez zmian (No Change)- jak w przypadku edycji zbiorczej.