WooCommerce Marketplace
17 lis 2021
11 minut

WooCommerce Marketplace

Jak działa Sklep Marketplace na WordPress (Product Vendors)

Wtyczka WooCommerce Product Vendors zamieniają Twój sklep WordPress w marketplace dla wielu sprzedawców. Możesz przypisać istniejące produkty do dostawców lub mogą oni dodawać i edytować własne.

Każdy sprzedawca ma dedykowaną stronę, na której wystawia produkty, które mogą być wyświetlane razem z Twoimi w stronach sklepu. Masz pełną kontrolę nad wysokością prowizji wypłacanej każdemu sprzedawcy, z możliwością ręcznego dodawania nowych prowizji lub edycji istniejących.

Instalacja i konfiguracja

Terminologia

Właściciel sklepu – administrator WordPress i WooCommerce. Właściciel sklepu WordPress, w którym rejestrują się sprzedawcy.
Administrator sprzedawcy – ma dostęp do wszystkich ustawień.
Menedżer sprzedawcy – ma ograniczony dostęp do pulpitu sprzedawcy.
Sprzedawca oczekujący – użytkownik, który zarejestrował się jako sprzedawca, ale nie został jeszcze zatwierdzony ani nie przypisano mu roli administratora sprzedawcy lub menedżera sprzedawcy.
Sprzedawca – „Konto” dodawane do produktów, do których mają dostęp administratorzy i menedżerowie sprzedawców.
Menedżer sklepu – rola WooCommerce, która może zarządzać dostawcami – jest to rola przyznawana właścicielom sklepów.

Pojedynczy użytkownik z jednym kontem użytkownika może w razie potrzeby zarządzać wieloma sprzedawcami, przełączając się między tymi, do których mają dostęp.


Ustawienia

Idź do: WooCommerce> Ustawienia> Produkty> Dostawcy.

Harmonogram wypłat: Częstotliwość wypłat prowizji.

 • Ręcznie: Jeśli ta opcja jest ustawiona, żadna niezapłacona prowizja nie zostanie wypłacona automatycznie. Nie ma to wpływu na natychmiastowe płatności dla każdego dostawcy opisanego w dalszej części tej dokumentacji.
 • Co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc: Po wybraniu częstotliwości następuje natychmiastowa wypłata niezapłaconych prowizji, a okres rozpoczyna się od momentu ustawienia / zapisania ustawienia. Upewnij się, że do ustawień dodano identyfikator klienta PayPal i klucz tajny klienta oraz że masz wystarczającą ilość środków na koncie. Sprzedawcy muszą również mieć skonfigurowany adres e-mail konta PayPal w swoich ustawieniach, aby otrzymywać prowizję.

Środowisko płatności PayPal:

 • Sandbox – PayPal Payouts – Tryb piaskownicy może być używany do testowania wypłat. Potrzebujesz danych logowania API.
 • Tryb produkcyjny

Identyfikator klienta PayPal Payouts Payments API: Sandbox lub Live, w zależności od tego, który wybrałeś w poprzednim kroku.
Sekret klienta PayPal Payouts Payments API: Sandbox lub Live, w zależności od tego, który wybrałeś w powyższym kroku.

Prowizja domyślna: Kwota prowizji wypłacana dostawcom, jeśli prowizja na poziomie dostawcy lub produktu nie została wprowadzona.
Rodzaj prowizji: Ustaw, jeśli domyślna prowizja to stała kwota lub procent kosztu produktu.
Pokaż [Sprzedawane przez]: Włącz, aby wyświetlić [Sprzedane przez nazwę sprzedawcy] dla każdego produktu.
Pokaż ocenę sprzedawcy: Włącz, aby wyświetlić ogólną ocenę recenzji na stronie sprzedawcy.
Wyświetl logo sprzedawcy: Włącz, aby wyświetlać logo na stronie sprzedawcy.
Pokaż profil sprzedawcy: Włącz, aby wyświetlić profil na stronie sprzedawcy.


Dodawanie / rejestracja sprzedawcy

Sprzedawcę można utworzyć na dwa sposoby:

 • Formularz rejestracyjny
 • Ręczne dodawanie przez właściciela sklepu

Formularz rejestracyjny

Zalogowani administratorzy nie zobaczą formularza. Musisz być wylogowany.
Aby umożliwić sprzedawcom dodawanie i sprzedawanie produktów w Twojej witrynie:

 1. Utwórz stronę w zakładce Strony > Dodaj nowy.
 2. Wprowadź shortcode [wcpv_registration] na stronie.
 3. Opublikuj.

Formularz wygląda następująco:

Nazwa sprzedawcy musi być unikalna i określa nazwę sprzedawcy w sklepie, np. jeśli wprowadzi on „Nike”, jest to nazwa używana w całym sklepie.

Po przesłaniu formularza przez sprzedawcę, właściciel sklepu otrzyma powiadomienie e-mail o złożeniu wniosku i zostanie utworzone konto użytkownika dla tego sprzedawcy. Jako właściciel sklepu możesz zatwierdzić sprzedawcę, zmieniając rolę użytkownika na administratora lub menedżera sprzedawca.


Ręczne dodawanie

Właściciele sklepów mogą ręcznie dodawać i tworzyć sprzedawców.

 1. Idź do: Produkty > Sprzedawcy.
 2. Wypełnij pola.
 3. Przypisz administratora lub menedżera sprzedawcy do użytkownika sprzedawcy, umożliwiając istniejącemu użytkownikowi zarządzanie tym sprzedawcą.
 4. Przyznaj użytkownikowi sprzedawcy dostęp jako administrator lub menedżer sprzedawcy. Przejdź do Użytkownicy, znajdź użytkownika, kliknij, aby edytować, zmień rolę na Administrator sprzedawcy lub Menedżer sprzedawcy.
 5. Przewiń w dół do sekcji Zarządzanie sprzedawcy. Tutaj możesz zezwolić użytkownikowi na:
  • Publikuj produkty: to ustawienie określa, czy ten użytkownik sprzedawcy może publikować produkty na żywo za zgodą czy bez.
  • Zarządzaj klientami: to ustawienie określa, czy ten użytkownik sprzedawcy może zarządzać klientami, w tym jego własnymi istniejącymi klientami, i tworzyć nowych klientów.

Uwaga: sprzedawcy, którzy mogą zarządzać klientami, nie będą mogli edytować ani wyszukiwać użytkowników będących administratorami ze względów bezpieczeństwa. Jeśli administrator chciałby dokonać zakupu w sklepie od jednego ze sprzedawców, zaleca się skorzystanie z innego konta.

Po zarejestrowaniu się sprzedawcy za pośrednictwem formularza lub dodaniu go ręcznie, jego rolą będzie początkowo Oczekujący sprzedawca.

Gdy zmienisz rolę na administratora lub menedżera sprzedawcy, zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją, że ich aplikacja została zatwierdzona i mogą teraz rozpocząć konfigurowanie sklepu i zarządzanie nim.


Ustawienia sprzedawcy

Ustawienia są specyficzne dla sprzedawcy.

Przejdź do: Produkty > Sprzedawcy, kliknij sprzedawcę, aby go edytować.

 • Nazwa: Nazwa sprzedawcy wyświetlana publicznie.
 • Slug: Wewnętrzna nazwa sprzedawcy, która ma również wpływ na adres URL. Domyślnie przypisywane automatycznie. Zalecamy pozostawienie tego pola bez zmian.
 • Notatki: Właściciel sklepu może wprowadzić dowolne uwagi dotyczące tego sprzedawcy. Widoczne tylko dla właściciela sklepu.
 • Logo sprzedawcy: Obraz, który może być wyświetlany na stronie internetowej. Zwykle dodawane przez administratora sprzedawcy, ale może je dodać właściciel sklepu lub administrator.
 • Opis sprzedawcy: Zwykle dodawany przez administratora sprzedawcy, ale może go dodać właściciel sklepu lub administrator.
 • Adres e-mail sprzedawcy: Lista adresów e-mail oddzielonych przecinkami, na które są przesyłane powiadomienia dotyczące sklepu. Zwykle dodaje je administrator sprzedawcy, ale może je dodać właściciel sklepu lub administrator.
 • Administratorzy sprzedawcy: Lista użytkowników, którzy mają dostęp do zarządzania tym sprzedawcą. Dodane tylko przez właściciela sklepu.
 • Prowizja: Stawka prowizji dostawcy dodana przez właściciela sklepu. Zastępuje to domyślne ustawienie prowizji, ale prowizja na poziomie produktu może zastąpić stawkę na poziomie dostawcy.
 • Rodzaj prowizji: Ustaw, jeśli powyższa prowizja jest stałą kwotą lub procentem kosztu produktu.
 • Przekaż wysyłkę: Pole wyboru, aby przekazać koszty wysyłki sprzedawcy.
 • Obsługa podatków: Zdecyduj, w jaki sposób chcesz obsługiwać podatki
 • Natychmiastowa wypłata: Włączenie oznacza, że ​​sprzedawcy otrzymują zapłatę natychmiast po złożeniu zamówienia i otrzymaniu płatności. Aby ta opcja działała, zarówno właściciel sklepu, jak i sprzedawcy muszą mieć konta PayPal.
 • Adres e-mail PayPal: Adres e-mail, który sprzedawca umieścił na swoim głównym koncie PayPal w celu pobierania prowizji za pośrednictwem wypłat PayPal. Bez niej prowizja nie może zostać zapłacona automatycznie.
 • Pokaż reguły wysyłki dla poszczególnych produktów: Włączenie umożliwia dostawcom dodawanie własnych reguł wysyłki dla poszczególnych produktów. W przypadku wyłączenia decyduje właściciel Sklepu.

Dodawanie produktów

Dodawanie produktów sprzedawców jest podobne do dodawania produktów w WooCommerce, z dodatkami lub różnicami opisanymi poniżej.

Należy zauważyć, że jeśli więcej niż jeden użytkownik dodał produkty w WooCommerce (np. Kierownicy sklepów i sprzedawcy produktów), na stronie listy produktów na górze pojawi się filtr „Moje”. Ma to na celu rozróżnienie między produktami dodanymi przez administratorów i kierowników sklepów, a produktami dodanymi przez sprzedawców.

Jeśli nie wiesz, jak dodawać produkty, zobacz nasz wpis: Dodawanie produktów.


Edytowanie produktów przez właściciela sklepu

Oprócz normalnych ustawień produktu Właściciel Sklepu może skonfigurować:

 • Prowizja: Prowizja na poziomie produktu dodawana tylko przez Właściciela Sklepu. Zastępuje to prowizję na poziomie sprzedawcy i domyślną prowizję ogólną.
 • Przekaż wysyłkę: Włączenie spowoduje przeniesienie kosztów wysyłki na sprzedawcę. Koszty wysyłki i koszty wysyłki zostaną przekazane tylko wtedy, gdy używana jest opcja Wysyłka na produkt dostarczana przez sprzedawców produktów.
 • Obsługa podatków
  • Zatrzymaj podatki: Właściciel sklepu zatrzymuje wszystkie podatki. Prowizja naliczana jest wyłącznie na podstawie ceny produktu.
  • Podatki zaliczkowe: wszystkie podatki naliczane klientowi są uwzględnione w prowizji sprzedawcy.
  • Podzielone podatki: do obliczenia prowizji sprzedawcy zostanie użyta pełna cena produktu, w tym podatki.
 • Lista rozwijana widżetu dostawców produktów: wskazuje dostawcę skojarzonego z tym produktem. Jest przypisywany automatycznie, gdy dostawcy tworzą swoje produkty.

Edycja produktów przez sprzedawców

Użytkownicy, którzy mają dostęp menedżera do sprzedawców, mogą dodawać / edytować produkty.

Sprzedawca tworzy produkt, który oczekuje na przegląd po przesłaniu do właściciela sklepu.
Do Właściciela Sklepu wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem, że sprzedawca przesłał produkt.
Jeśli chcesz, aby dostawca mógł publikować produkty bez zgody, możesz zmienić ustawienie dostawcy, wykonując następujące kroki:

 1. Idź do: Użytkownicy > Dostawca
 2. Zmień wartość w menu rozwijanym z Wymaga zatwierdzenia na Zezwalaj na publikowanie produktów


Prowizja

Zakładka Prowizje wyświetla prowizję dla każdego produktu według zamówienia. Uwzględniane są również inne informacje, takie jak stan prowizji / wysyłki / realizacji.

Na tej samej stronie możesz wyeksportować prowizję na dwa różne sposoby za pomocą dwóch różnych przycisków.

 • Pierwszym z nich jest przycisk „Eksportuj prowizje”, który pozwala wyeksportować plik CSV z zapłaconymi lub niezapłaconymi prowizjami w bieżącym widoku. Jeśli używasz funkcji filtru, eksport zawiera dane dla przefiltrowanego widoku.
 • Drugi przycisk eksportu to „Eksportuj wszystkie niezapłacone prowizje”. Spowoduje to wyeksportowanie pliku CSV z całą niezapłaconą prowizją, niezależnie od widoku. Jest to przydatne, gdy chcesz ręcznie przetwarzać swoje masowe wypłaty za pośrednictwem PayPal Payouts.

Prowizje mogą być obliczane w celu uwzględnienia lub wykluczenia podatków w cenie produktu.


Zaplanowana wypłata prowizji

Zamiast płatności natychmiastowych możesz zaplanować wypłaty prowizji dla dostawców co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.

W zależności od sklepu i warunków możesz zapłacić prowizję w późniejszym terminie, aby móc utworzyć bufor na zwroty klientów lub inne przetwarzania, które możesz potrzebować.

Zwróć uwagę, że po wybraniu opcji tygodniowej, dwutygodniowej lub miesięcznej i zapisaniu interwał rozpocznie się w momencie kliknięcia Zapisz. Na przykład, jeśli wybiorę opcję „co dwa tygodnie” i kliknę „zapisz teraz”, oznacza to, że od teraz i dwa tygodnie później uruchamiam wypłatę.

Domyślnym ustawieniem jest Ręczne, co oznacza, że prowizja nie jest wypłacana, jeśli nie jest włączona funkcja Instant Pay.


Wysyłki

W każdym produkcie ustalana jest osobna wysyłka. Jest to jedyna metoda wysyłki, która może przekazać pobraną kwotę wysyłki do dostawców (dodawana do prowizji), ale ten koszt wysyłki należy ustawić na każdym produkcie w zakładce Wysyłka. Wszystkie inne ogólne metody wysyłki w sklepie WooCommerce będą obciążać klienta kosztami wysyłki, ale nie przekażą zebranej kwoty dostawcom.

Jeśli wysyłka według produktu jest włączona dla dostawcy, będzie on miał możliwość dodania własnych kosztów wysyłki dla każdego produktu. W przypadku wyłączenia dla dostawcy właściciel sklepu może dodać dla niego koszty wysyłki dla poszczególnych produktów. Można to ustawić w Dane produktu w obszarze Wysyłka > Metody wysyłki.